fbpx

VILL DU BLI samarbetsPARTNER TILL MITT LIV?

Är du ett företag eller organisation som genom mångfald på den svenska arbetsmarknaden vill öka din lönsamhet?  Få tillgång till fler kundgrupper? Bredda ditt rekryteringsunderlag? Främja er innovationsförmåga? Få bättre ledarskap och beslutsfattande? Öka ditt medarbetarengagemang och din kunskap kring mångfald?


Som Mitt Livs samarbetspartner får du tillgång till:
 • Mentorskap
  Upp till 10 mentorplatser inklusive mentorutbildning och handledning av adept. Läs mer om mentorskapet

 • Rekryteringsbas
  Möjlighet att rekrytera personal via Mitt Livs ”resurs och CV-bank”.

 • Nätverk
  Mångfaldsnätverk 
  Temalagda träffar två gånger per år där mångfalds- alternativt HR-ansvariga utbyter kunskap och erfarenheter samt verktyg och metoder kring mångfald.

  HR – träff 
  Temalagd årlig träff för HR-ansvariga med fokus på ny lagstiftning kring mångfald relaterat till HR-frågor.

  Mitt Liv Möte 
  Årlig mötesplats för partners och alumni.

 • Strategisk rådgivning
  Mellan två-fem timmars strategisk rådgivning kring mångfald. Exempel på teman: Input på mångfaldsplan, feedback på befintlig mångfaldspolicy, idéer kring rekrytering.
 • Kompetensutveckling
  En föreläsning och/eller en workshop på temat mångfald, anpassat utifrån ert behov för önskad målgrupp. Läs mer

 • Marknadsföring
  Kontinuerlig marknadsföring i våra kanaler samt tillgång till månatlig omvärldsbevakning inom mångfald.Vill du veta mer om hur du kan bli samarbetspartner och vad som ingår i partnerskapet kontakta oss gärna. Gå till samarbetspartners för att se vilka som idag samarbetar med Mitt Liv och vilken påverkan vi har på dem.

Läs nedan varför några av våra nuvarande samarbetspartners valt att arbeta med Mitt Liv.

Varför är ni samarbetspartners med Mitt Liv?

 

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

— Samarbetet med Mitt Liv har framförallt varit för att försöka att jobba aktivt med vårt mångfaldsarbete och att bidra till en större integration i samhället. Samarbetet har gett oss mycket kunskap om mångfald och gett våra mentorer väldigt intressanta och bra möten. Det är de mötena som är speciella, utvecklande och lärande för både oss som arbetsgivare och medarbetare.

Karolin Lindeman – HR chef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Sjr

Sjr

— Vi ville stärka vårt mångfaldsarbete och har hört väldigt gott om Mitt Liv tidigare. Vi har många kunder som är medlemmar i Mitt Liv och får mer kunskap själva också. Vi träffar så många kandidater med utländsk bakgrund och där tror vi att vi kan göra mycket större insats.

Hanna Niklasson - Chef konsultverksamheten på SJR

Volvo Group

Volvo Group

— We are partners with Mitt Liv because it’s important for us to have an impact on the society where we are. An open and inclusive society is what’s going to help us be a very diverse and global company, have a more inclusive and open workplace, and we know that there are very strong advantages to that. So we are really working in the same direction as Mitt Liv, both inside the company and outside the company.

Eric H Way - Director of Diversity and Inclusion at Volvo Group

Sigma IT Consulting

Sigma IT Consulting

— Mitt Liv erbjuder en unik plattform som underlättar arbetet med mångfald och integration. Det är i möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter som engagemang och förståelse ökar. Vi vill erbjuda våra medarbetare att vara en del i dessa spännande möten. Samtidigt ser vi en möjlighet att bidra med den kompetens vi har inom IT, karriärvägar och ledarskap. Vi hoppas att vi kan hjälpa människor med utmaningar att hitta vägar in i arbetslivet och genom det vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle. På Sigma arbetar vi för en bättre morgondag, för våra anställda, våra kunder och samhället. Vi gör det genom att låta vår vision ”Expect a better tomorrow” genomsyra verksamheten. Att bli partner till Mitt Liv är därför ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa en bättre framtid.

Beatrice Silow - Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting

Hemfrid

Hemfrid

— Genom samarbetet med Mitt Liv har vi möjlighet att utveckla våra medarbetare på alla positioner i mångfaldsfrågor. Vi vill bli ännu bättre på att ta tillvara på den kunskap och det kulturutbyte som finns inom företaget och vi tror att det är positivt både för den enskilda medarbetarens engagemang och företagskulturen i stort. Vi vill vara med och skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och underlätta integrationen, därför vill vi aktivt jobba med dessa frågor.

Maria Andersson - VD på Hemfrid

Siemens

Siemens

— Vi har arbetat länge med mångfalds- och jämställdhetsfrågor på företaget och hoppas att samarbetet med Mitt Liv kan ge nya idéer till hur vi fortsätter att vara framgångsrika på det området. Deras kunskap och breda nätverk passar oss i det skede vi är i nu, då vi behöver nya angreppssätt för att få fokus på mångfaldsfrågorna. Vi startar med mentorprogrammet och hoppas på fler samarbetsprojekt.

Michael Yousef - Ordförande mångfaldskommittén på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång

Aberdeen

Aberdeen

— Aberdeen är en global kapitalförvaltare som värdesätter mångfald. För oss här i Sverige är det viktigt att kunna ta tillvara den potential som finns i vår lokala marknad men även att bidra till ett mer öppet arbetsklimat. Mitt Livs breda nätverk, kunskap och engagemang passar oss väl för att få fokus på mångfaldsfrågorna som en del i detta arbete. Vi startar med mentorprogrammet ”Mitt Livs Chans”, vilket känns väldigt spännande.

Susanne Edström - HR Manager på Aberdeen

Svenska Spel

Svenska Spel

— Vi behöver bli bättre på att beakta mångfaldsperspektivet. Vi tror att det blir en fråga som kommer spela en allt större roll framöver, inte minst med tanke på att spel om pengar i allt högre utsträckningen sker i kanaler som påverkas av internationella trender och beteenden. Vi tror att samarbetet med Mitt Liv ger oss ökad kunskap om vad mångfald kan göra för att få Svenska Spel än mer konkurrenskraftigt och relevant på spelmarknaden.

Anna Björklund - HR-Direktör på Svenska Spel

Vasakronan

Vasakronan

— Samarbetet med Mitt Liv är helt enkelt ett led i utvecklingen av vårt mångfaldsarbete som jag hoppas och tror kommer att bidra till att öka vårt medvetande och våra kunskaper kring likheter och olikheter.

Kristina Pettersson Post - Regionchef på Vasakronan i Göteborg

Filippa K

Filippa K

— Vi är stolta över att kunna bidra i ett så viktigt initiativ och stötta utländsk kompetens genom vårt mentorskap. Den utökade kunskap vi får av samarbetet med Mitt Liv om hur mångfald kan öka lönsamheten, hoppas vi inte bara ska kunna göra en skillnad för oss utan också inspirera fler att göra detsamma. På så sätt kan vi göra en bestående förändring för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Amelie Söderberg - VD på Filippa K

Greencarrier

Greencarrier

— Samarbetet ger oss en möjlighet att arbeta med mångfald i praktiken och på flera plan. Det ger oss, som individer, en bredare förståelse för mångfald men det ger också oss som företag en insikt i hur vi kan dra nytta av ett mångfaldsarbete. För mentorerna – värde i att hjälpa andra och att få hjälpa personer till arbete och att komma in på arbetsmarknaden.

Josefine Widegren - HR ansvarig på Greencarrier Freight Services International

Handelsbanken Region Östra Sverige

Handelsbanken Region Östra Sverige

— Genom samarbetet med Mitt Liv får vi hela tiden nya perspektiv och infallsvinklar för hur vi praktiskt kan arbeta med mångfald i vår organisation. Dessutom får vi tillgång till ett lokalt nätverk av företag och mentorer här i Östergötland där alla är engagerade i mångfaldsfrågor. Vi har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra vilket jag upplever är väldigt värdefullt.

Michael Sterne - kontorschef Handelsbanken Linköping City

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.