fbpx

Information om Mitt Liv och denna integritetspolicy

Mitt Liv AB (svb). org.nr 556784-5499 (”Mitt Liv”) värdesätter din integritet. Vi är därför måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

När du använder våra olika tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med dig, kan vi komma att samla in dina personuppgifter. Mitt Liv är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Mitt Liv vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Mitt Liv är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

För dig som är eller vill bli mentor eller adept i Mitt Livs Chans

Mitt Livs Chans är ett mentorskapsprogram som riktar sig till personer med utländsk bakgrund som avslutat eftergymnasial utbildning och vill få professionell handledning och kontakter i det svenska arbetslivet (adepter). Programmet syftar till att ge dig som adept en möjlighet att få en ökad insikt och förståelse för den svenska arbetsmarknaden samt att du på egen hand ska kunna bygga dig ett professionellt nätverk genom en personlig mentor (som redan är etablerad på arbetsmarknaden) samt genom träffar anordnade av Mitt Liv där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra adepter och mentorer.

De personuppgifter som vi behandlar om dig som mentor och adept samlar vi in genom det formulär du fyller i på vår hemsida. Detta inbegriper bl.a. uppgifter så som namn och kontaktinformation (inklusive adress, mobilnummer och e-postadress); olika typer av demografisk information; information om språkkunskaper, utbildning och sysselsättning. För dig som är adept kommer mitt Liv dessutom att samla in uppgifter om dig vid den intervju som du blir kallad till under ansökningsprocessen.

Syftet med behandlingen är för att Mitt Liv ska:
(i) bedöma om du uppfyller kraven för att delta i mentorskapsprogrammet;
(ii) matcha ihop dig med en lämplig mentor/adept;
(iii) kunna administrera ditt deltagande i mentorskapsprogrammet och informera om dess olika aktiviteter och evenemang; samt
(iv) – enbart avseende adepter – på förfrågan från partnerföretag, externa parter och andra samarbetspartners om lämpliga kandidater till praktiktjänster eller andra anställningserbjudanden under programmets gång, tillhandahålla uppgifter om adepten.

Uppgifterna som du tillhandahåller är nödvändiga för att du ska kunna delta i mentorskapsprogrammet, varför den lagliga grunden för denna behandling utgörs av fullgörande av avtal.

Uppgifterna kommer inte sparas längre än för att uppfylla syftena med behandlingen enligt ovan. Om du inte blir erbjuden en plats i vårt mentorskapsprogram, raderar vi dina uppgifter direkt. För dig som blir antagen och tackar ja, innebär detta att när ansökning och matchning väl slutförts, kommer enbart de uppgifter som behövs för att kunna administrera ditt deltagande och informera om olika aktiviteter och evenemang behållas. För adepter kommer även sådana uppgifter att sparas som möjliggör för Mitt Liv att på förfrågan från partnerföretag, externa parter och andra samarbetspartners om lämpliga kandidater till praktiktjänster eller andra anställningserbjudanden under programmets gång, tillhandahålla uppgifter om adepten.

Om du vid din ansökan till programmet väljer att samtycka till det, kommer Mitt Liv att spara dina kontaktuppgifter även efter programmets slut för att Mitt Liv ska kunna skicka nyhetsbrev, inbjudningar till Mitt Livs evenemang samt frivilliga enkäter/ marknadsundersökningar. Uppgifterna kommer att sparas av Mitt Liv i 3 år efter att du slutat programmet, om du inte väljer att återkalla ditt samtycke. Efter denna tid kan Mitt Liv komma att inhämta ett nytt samtycke.

Information om våra adepter och mentorer är en viktig del av Mitt Livs verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan.

För dig som prenumererar på Mitt Livs nyhetsbrev

Om du prenumererar på Mitt Livs nyhetsbrev kommer din e-postadress sparas av oss med stöd av ditt samtycke. Syftet är att vi ska kunna administrera utskicken av våra nyhetsbrev. Din e-postadress kommer att sparas tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev.

Mitt Liv säljer inte den informationen du lämnar till någon annan.

För våra samarbetspartners

Vi samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Mitt Liv i samband med dina affärsmässiga kontakter med Mitt Liv. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor t.ex. från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av oss omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Mitt Livs verksamhet och upprätthålla kontaker med Mitt Livs samarbetspartners. Personuppgifterna kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och liknande evenemang.

Personuppgifterna behandlas av Mitt Liv med stöd av en intresseavvägning. Mitt Liv har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Mitt Liv behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation. Mitt Liv säljer inga personuppgifter till tredje man och lämnar enbart ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Mitt Liv sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

För dig som söker jobb hos Mitt Liv eller annars connectar med oss via Teamtailor

När du söker jobb hos Mitt Liv gör du detta genom att använda vårt rekryteringsverktyg som tillhandahålls av Teamtailor. Dina personuppgifter behandlas då enligt vår särskilda Integritetspolicy för rekrytering via Teamtailor.

För dig som har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta oss enligt nedan; (i) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag); (ii) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; (iii) återkalla ditt samtycke; (iv) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; (v) framföra invändningar mot det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller (vi) om detta är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.

Du kan också vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med klagomål.

Om cookies

Mitt Liv använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator.

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

För mer information om hantering och typer av cookies läs här.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta Mitt Livs webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Mitt Livs webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Viktoria Hansen via mail på: viktoria.hansen@mittliv.com eller genom att skicka ett brev enligt kontaktuppgifter nedan.

Mitt Liv AB (svb)
Kungsgatan 48 plan 4
111 35 Stockholm
At. Viktoria Hansen

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.