fbpx

Mitt Livs Chans mentorprogram

Mitt Livs Chans är Sveriges största mentorprogram för personer med utländsk bakgrund* och eftergymnasial utbildning som saknar jobb motsvarande sin kompetens. Genom mentorskap och utökade kontaktnät är syftet med programmet att förbättra förutsättningarna till ett kvalificerat jobb. Programmet pågår under 4 månader och ger adepterna en mentor som man träffar individuellt, samt gemensamma programträffar där mentorer och adepter träffas för att nätverka, knyta nya kontakter och fördjupa förståelsen för den svenska arbetsmarknaden. Nästa programstart i hela Sverige är den 13-17 september 2021 och sista ansökningsdag är den 13 juni 2021.

knapp   knapp2

mlc effekt.png

Programinnehåll

Obs! På grund av Covid-19 sker för närvarande samtliga gemensamma träffar i programmet digitalt (på samma datum och tid). Tills vidare rekommenderar vi även att mentorträffarna sker digitalt. 

Mitt Livs Chans mentorprogram har två programstarter per år - en på våren och en på hösten. Programmet pågår under cirka 4 månader och du kan ansöka oavsett var i Sverige du befinner dig. För att delta behöver du kunna kommunicera obehindrat på antingen svenska eller på engelska. Programmet består av följande delar:

> Mentor/adeptmöten, cirka 4 st x 1h: Vi matchar adepter och mentorer primärt utifrån utbildningsbakgrund, bransch och arbetslivserfarenhet. I mentorskapet jobbar adepten och mentorn tillsammans för att navigera den svenska arbetsmarknaden och jobbsökandet. Mentorn är etablerad i arbetslivet och bidrar med sin arbetslivserfarenhet och ger adepten stöttning och råd. Ni bokar själva in individuella möten under programmets gång och väljer hur ni vill träffas.

> Nätverksträffar, 2 st x 2h: På nätverksträffarna ses adepter och mentorer för att nätverka, knyta nya kontakter och öppna dörrar till nya jobbmöjligheter. När du ansöker väljer du om du vill delta i de nätverksträffar som anordnas online, eller fysiskt i Malmö, Göteborg, Stockholm, eller Linköping/Norrköping. På grund av Covid-19 sker samtliga träffar tills vidare digitalt.

> Digitala tematräffar, 3 st x 1h: Under de digitala tematräffarna ses adepter och mentorer online för att utbyta tips, erfarenheter och för att fördjupa adepternas kunskap i inom ämnena CV-strategi, intervjuträning och organisationskultur. 

> Digital kunskapsbank: Under hela programmets gång har du tillgång till en kunskapsbank där vi lägger ut utbildningsmaterial inför våra tematräffar. I denna ingår även en introduktionsutbildning för adepter och mentorer som ger dem verktyg och guidning inför mentorskapet och programmet.


Läs mer om att ansöka som adept här>
Läs mer om att ansöka som mentor här>
Se kommande programstart och datum här>

*Vi utgår från SCB:s definition för utländsk bakgrund, vilket innebär att man antingen är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.