fbpx

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://mittliv.com/

Teckensnitts storlek: +

Positiva effekter av mångfaldsstrategi arbete

Positiva effekter av mångfaldsstrategi arbete

Malin Wettre, HR-chef på Stångåstaden, berättar om det arbete som Mitt Liv varit involverad i gällande deras mångfaldsstrategi. 

– Mitt Liv har gett oss bra stöd, kunskap och vägledning i arbetet med att ta fram vår mångfaldsstrategi. 

 

 

 När startade ni samarbetet med Mitt Liv gällande ert arbete kring att ta fram en mångfaldsstrategi?

Under hösten 2015 påbörjade vi arbetet med att planera för att ta fram en mångfaldsstrategi och i början av 2016 drog vi i gång arbetet på riktigt. 

 Hur såg det samarbetet ut? Processen med mera. Beskriv kortfattat.

Under hösten 2015 påbörjade vi planeringen och under våren 2016 genomförde vi arbetet med att ta fram en mångfaldsstrategi som vi nu har implementerat. Strategin arbetades fram i ett mångfaldsteam bestående av 9 medarbetare från olika delar av organisationen (bolag, kontor, enheter och roller). VD är en av deltagarna. Medarbetarna fick söka till teamet som träffades vid 3 tillfällen (heldagar) och där emellan arbetade vi med olika övningar och förberedde arbete till nästa tillfälle. 

Målsättningen var att landa i:

 • Vad är mångfald hos oss? 
 • Varför är det viktigt ur ett verksamhetsperspektiv? 
 • Var står vi idag utifrån de målområden vi identifierat? 
 • Hur sätter vi mål och aktiviteter som hjälper oss att gå från ord till handling? 
 • Hur säkerställer vi att implementeringen blir framgångsrik? 

 Gemensamt arbetade teamet fram en definition, motiv, mål och aktiviteter som därefter har förankrats i Ledningsgruppen och i övriga organisationen. 

I början av hösten 2016 genomfördes ett stormöte med alla personal med temat mångfald. Mötet inleddes med en gästföreläsare Colin Moon som berättad om olika kulturer och om hur vi svenskar är. - Vi måste först lära känna oss själva för att förstå andra. Resten av mötet ägnades åt ett konferenssafari där vi gick runt i olika konferensrum i mindre grupper. Varje rum hade ett tema och en unik metod (filmer, bildutställning, diskussioner kring normer och inkludering, erfarenhetsintervjuer). 

Vi har därefter arbetat med att integrera strategin i vår värdegrund samt inkluderat den i affärsplanearbetet. 

 Vad har utmaningarna och fallgroparna varit i ert övergripande arbete kring mångfald och inkludering? 

En av utmaningarna handlar om att inse att vi alla har fördomar och att vi därmed behöver landa i våra egna värderingar. Det är ett ganska personligt utmanande arbete som också tar tid. Det är därför viktigt att inse att arbete med mångfald och inkludering är ett långsiktigt arbete där man måste våga ta diskussioner på djupet. 

 Under den period som er organisation samarbetat med Mitt Liv, vad upplever du har skett med verksamhetens mångfald?

Vi såg väldigt positiva effekter av stormötet med alla medarbetare som vi genomförde för att starta implementeringen av mångfaldsstrategin. Efter det märkte vi en ökad insikt kring att värdesätta olikheter och mångfald, men även en ökad förståelse kring sina egna fördomar och aktivt försöka bortse från dom vid exempelvis rekrytering eller kundmöten. Den ökade förståelsen kring affärsnyttan har även inneburit en större efterfrågan av mångfald i samband med rekrytering, viket på kort tid lett till en ökad mångfald i organisationen. 

 Under den period som er organisation samarbetat med Mitt Liv, vad upplever du har skett med verksamhetens grad av inkludering?

Som vi sa innan så ser vi en ökad insikt kring att värdesätta olikheter både i det interna perspektivet med att värdesätta varandras olikheter, men också i de externa perspektivet där många på stormötet uttryckte en vilja att bli mer inkluderande och agera mer medvetet i exempelvis kundrelationer. 

 På vilket sätt är mångfald en affärsfråga för er?

Mångfald är en av Stångåstadens affärskritiska framgångsfaktorer. Det ökar kundnöjdheten, vi får ett kreativare arbetsklimat, vi blir attraktivare som arbetsgivare och det i sin tur leder till ökad lönsamhet och att vi når vår - vision ett steg före. Men vi ser det även ur ett vidare perspektiv där vi bidrar till ett hållbart samhälle då vi minskar utanförskapet och tryggare områden genom att arbeta med sysselsättning och inkludering. 

 Har du upplevt några andra utfall av samarbetet med Mitt Liv?

De som har varit mentorer via Mitt Livs Chans upplever att det fått en ökad förståelse för mångfald och inkludering. Det upplever även att det varit berikande och lärorikt att lära känna dessa personer. 

 Vilka tips skulle du ge andra företag och ledare som vill arbeta mer med mångfald och inkludering?

För att få en verklig effekt av arbetet bör mångfald och inkludering vara en strategisk fråga som VD och ledning är involverade i. Den bör integreras i affärsplanerna för att bli en del i det dagliga arbetet i hela organisationen. Att involvera medarbetarna med att ta fram motiv, mål och definition är också en viktig del för att skapa ett ökat engagemang i organisationen. 

Men den kanske viktigaste faktorn för att lyckas är att integrera mångfald och inkludering i företagets värdegrund. Det är först då man kan få till en långsiktig och äkta förändring. 

 Skulle du rekommendera en annan organisation att samarbeta med Mitt Livs?

Ja, de har gett oss bra stöd, kunskap och vägledning i arbetet med att ta fram vår mångfaldsstrategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mentorskapet handlar om att knäcka koder"
Vad behöver vi göra för att stretcha vårt mindset?
  • Kontakt

   Lenka Prokopec Karlberg
   VD

   +46 (0) 705 555 524
   lenka.prokopec.karlberg@mittliv.com

   Organisationsnummer:
   556784-5499

  • adress

   Mitt Liv AB (svb)

   Kungsgatan 48 
   111 35 Stockholm      KARTA

   Norra Hamngatan 18
   411 06 Göteborg    KARTA

   Korsgatan 2 E, (besöksadress)
   602 33 Norrköping      KARTA

   c/o DIB Hotels
   Lilla Torg 1
   211 35 Malmö      KARTA

  • Följ oss

   Mynewsdesk ikon

   Anmälan Nyhetsbrev

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.