Ny samarbetspartner: Västsvenska Handelskammaren

Vi har glädjen att presentera vår nya samarbetspartner Västsvenska Handelskammaren. Johan Trouvé, Vd för Västsvenska Handelskammaren berättar om samarbetet med Mitt Liv.

 Vi ser Mitt Liv som en organisation med stor kunskap och i en av vår samtids största möjligheter.

 

Vilket värde ser ni med ett samarbete med Mitt Liv?

Vi ser Mitt Liv som en organisation med stor kunskap och i en av vår samtids största möjligheter. Mitt Liv ger oss många handfasta tips och kontakter i vårt arbete att öppna upp den västsvenska arbetsmarknaden för den kompetens som kommer hit.

Vad är mångfald för er?

Mångfald, eller öppenhet inför mångfald kan vara många saker. Det kan vara en mental inställning – att vara inriktad på att ta till sig tankar och idéer som bygger på andra grunder än de jag är van vid. Det är också viljan och kraften i att öppna upp sitt nätverk eller sin arbetsplats för personer med en annan bakgrund, livsåskådning eller livsföring än vad jag har. Mångfald är en möjlighet som, om vi är öppna för den, förändrar vårt samhälle till det bättre.

Varför är mångfald viktigt för er?

Mångfald är alltid en bra idé, det gör dessutom arbetsplatser, grupper och team både smartare och mer framgångsrika.

 

 Läs pressmeddelandet om partnerskapet här.