Nordic Mentoring Summit | Mitt Liv

Den 14 november anordnas den första upplagan av konferensen Nordic Mentoring Summit i Oslo, på initiativ av den norska mentororganisationen Catalysts och med Mitt Liv som samarbetspartner från Sverige. Syftet med initiativet är att tillhandahålla en mötesplats för mentororganisationer, näringsliv, forskare och politiska institutioner för att tillsammans stärka och höja kvalitén på mentorskapsprogram ämnade för underrepresenterade grupper i Norden.

Nordic Mentoring Summit kommer att belysa den senaste forskningen inom mentorskap, presentera adepternas perspektiv, ge en plattform att utbyta ”best practice”, samt belysa fördelarna med mentorskap och vilken roll den digitala utvecklingen kan spela framöver. Målet med konferensen är att öppna för fler möjligheter till samarbeten och att kollektivt utveckla mentorskap i de nordiska länderna.

"Frågan kring mentorskap är högst relevant för oss i Sverige i och med planerna på det omfattande yrkesrelaterade mentorskapsprogram som finns i Januariavtalet. Att vi nu gör en kraftsamling i de nordiska länderna för att lyfta blicken tillsammans är en stor möjlighet för organisationer, företag och våra politiska institutioner att få nya insikter och perspektiv i frågan”, säger Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv.

För att säkra målgruppens perspektiv har konferensen i hög grad utformats i samarbete med målgruppen, det vill säga personer som själva har varit adepter i olika mentorprogram. Dessa personer har deltagit i utformningen av programmet och är nyckelpersoner i implementeringen.

Öppningsanförandet kommer att hållas av Jean Rhodes, psykologiprofessor och direktör för ”Center for Evidence-based Mentoring” på UMass Boston. Jean Rhodes är en ledande expert på forskning inom mentorskap för ungdomar och hennes djup, bredd och noggrannhet i sina akademiska prestationer har utgjort viktiga bidrag till olika riktlinjer gällande mentorskap för barn och ungdomar. Rhodes har publicerats i alltifrån vetenskapliga tidskrifter till OpEds i The New York Times och The Boston Globe. Hennes bok, ”Stand by Me: The Risks and Rewards of Mentoring Today's Youth” (Harvard University Press), har inspirerat många i den växande frågan kring mentorskap.

###

Arrangörerna av Nordic Mentoring Summit

Nordic Mentoring Summit finansieras av Nordiska Ministerrådet och initierades av Catalysts, en organisation som levererar mentorprogram till en mångfaldig målgrupp i Norge med visionen att skapa ett mer inkluderande samhälle, en relation i taget. Mitt Liv AB (svb) från Sverige och Startup Refugees från Finland är samarbetspartners till Catalysts i utförandet av konferensen. För mer information, besök www.nordicmentoringsummit.com.

###

Presskontakter

Lisa Cooper, Founder & CEO Catalysts
lisa@catalysts.no
+47 901 339 27

Cecilia Öhrner, Kommunikationsansvarig Mitt Liv 
cecilia.ohrner@mittliv.com 
+46 70 299 40 22