fbpx

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://mittliv.com/

Teckensnitts storlek: +

Mångfald och inkludering kräver lyhörda ledare

Mångfald och inkludering kräver lyhörda ledare

Mångfald på en arbetsplats betyder ingenting om mångfalden inte också rymmer inkluderande ledarskap. Inkluderande ledarskap är en av förutsättningarna för att företag ska kunna dra nytta av den inneboende kraft som finns på en arbetsplats där mångfald råder. Det slog mångfaldsstrateg Claire Karlsson från företaget Mitt Liv fast vid en workshop för chefer inom Vattenfall som hölls i Arenastaden i Stockholm.

Oberoende undersökningar visar att verksamhet utvecklas snabbare, bredare och med fler innovativa idéer, i miljöer där fler tänker olika men ändå känner sig inkluderade i gemenskapen.

Samtidigt är startsträckan längre för grupper där mångfald råder. Sådana grupper tar längre tid på sig att hitta sina fungerande former. För att hantera olikheterna på ett bra sätt och parera eventuella konflikter som kan uppstå, behöver chefen vara lyhörd; våga prova nytt och skaffa sig nya perspektiv.

– De vanligaste fallgroparna chefer brukar hamna i är att de bygger upp en egen, inre trygghet om hur fördomsfria och inkluderande de är. Men ofta har de inte alltid så god bild av sina fördomar som de tror. Så många chefer behöver reflektera över vad som faktiskt styr deras magkänsla. De bör ifrågasätta och ta reda på vad deras fördomar har för faktiska grunder, säger Claire Karlsson.

Så vad bör en chef tänka på för att bli bättre på inkluderande ledarskap?

– Här finns inget enkelt svar. Inkluderande ledarskap kräver kontinuerligt lärande och en helhetssyn på ledarskap. Därtill en stor portion självinsikt och egen, genuin förståelse av nyttan med mångfald och hur den bäst kan nyttjas.

Ett 20-tal medarbetare hade hörsammat inbjudan till workshopen i Arenastaden. Deltagandet var frivilligt.

Hur når ni de chefer som inte hade möjlighet att närvara vid denna workshop, Frida Marty Wallgren, process manager för Diversity and Inclusion på Vattenfall?

– Vår ambition är att inkludering ska genomsyra hela Vattenfalls verksamhet - på alla plan. Under 2016 har vi hållit utbildningar riktade till chefer, så kallade Diversity and Inclusion labs, rörande mångfald och inkludering och varje BA fortsätter nu arbetet med olika aktiviteter. Jag märker ett stort intresse ute i organisationen, många vill vara med och arbeta mer inkluderande.

En av deltagarna på workshoppen var Lena Hovland, chef för 26 personer inom Trade Control som hör till Staff Function Market Risk:

– Min första tanke är att alla chefer borde genomgå en sådan här kurs. Jag jobbar i ett internationellt team med medarbetare i Stockholm, Amsterdam och Hamburg och är numera ganska bekväm i att jobba med många olika nationaliteter. Det är roligt, berikande och skapar dynamik.

– En viktig lärdom som nämndes på kursen är att meningsskiljaktigheter, som uppstår där det råder mångfald, i slutändan ofta leder till nya, bättre lösningar som utvecklar verksamheten. Förutsatt att motsättningarna hanteras på rätt sätt av chefen.

 

Text från Vattenfalls intranät

 

Att leda mångfaldiga team
Stångåstadens handbok för inkluderande kommunikati...

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.