fbpx
Teckensnitts storlek: +

Lyssna på talangerna - en förutsättning för att lyckas

Lyssna på talangerna - en förutsättning för att lyckas

Det finns ett talesätt som lyder: ”Vi ser inte världen som den är, vi ser den som vi är”. I Sverige. Idag. Nådens år 2019. Ser vi ett land som genomgår stora förändringar drivna av globalisering, digitalisering och etablering av helt nya affärsmodeller och värdesystem. Med kunskap som den viktigaste produktionsfaktorn för svensk konkurrenskraft är detta en omställning som kräver ett nytt tänk kring vår kompetensförsörjning.

 Hur vi attraherar, utvecklar, belönar och behåller kompetenta medarbetare blir avgörande för att kunna fortsätta konkurrera som kunskapsnation och locka företagsetableringar och internationell kompetens till Sverige.

Kompetensförsörjning är också avgörande i skapandet av framgångsrika innovationssystem. I Sverige behöver vi mer och ny kompetens för att företagen ska kunna hävda sig internationellt. Vi behöver fylla på med fler perspektiv och erfarenheter från andra marknader för att kunna utveckla nya, innovativa tillväxtbranscher. Mångfald i organisationen - vad gäller språk, kultur och expertis - fungerar som motor för innovation och tillväxt och ger konkurrensfördelar för såväl arbetsklimat som affärer.

Detta gör integrationen till en av de viktigaste frågorna för svensk ekonomi de närmaste åren. Här måste företag och samhälle ta ett större gemensamt ansvar för utvecklingen.

Utmaningen är att se till att målgruppen för Mitt Livs mentorprogram kommer till sin rätt på svensk arbetsmarknad. Ett första steg är att prata med målgruppen internationella arbetssökande istället för om dem. Steg två är att ta till oss insikter om de utmaningar och hinder på arbetsmarknaden som gruppen utrikes födda upplever när de söker och erhåller arbete i Sverige. Det har vi på Mitt Liv gjort.

I rapporten ”Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?”, som vi publicerade i höstas, svarar totalt 396 internationella talanger från Mitt Livs adeptnätverk (av vilka 90 procent har minst tre års eftergymnasial utbildning), på frågan vad svenska arbetsgivare kan göra för att skapa attraktiva arbetsplatser för framtiden. Några konkreta förslag på åtgärder från målgruppen för att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden är att:

 • öppna för korttidsjobb
 • säkerställa en rättvis rekrytering
 • erbjuda mentorprogram

När det gäller gruppen nyanlända handlar det till stor del om att behovsanpassa processen och inte ge samma kofta till alla som kommer hit. Ju snabbare en nyanländ kommer in på arbetsmarknaden och ju bättre matchningen blir, desto större blir vinsterna för samhället. Därför är många av de reformförslag för arbetsmarknaden som presenterats i januariöverenskommelsen ytterst välkomna.

Att ge fler chansen till jobb utan utbildningskrav med nystartsjobb, liksom att lösa problemen med kompetensutvisningar och modernisera arbetsrätten efter dagens arbetsmarknad är flera viktiga steg på vägen. I Mitt Livs adeptundersökning vittnar många internationella talanger om behovet av ett rejält omtag för att få Arbetsförmedlingen att fungera bättre. Enligt Arbetslöshetsrapporten 2018 från Akademikernas a-kassa hade endast 11 procent av de nyanställda hittat jobbet genom Arbetsförmedlingen.

På Mitt Liv gläds vi särskilt åt våra folkvaldas insikt om mentorskapets betydelse för att vägleda icke etablerade personer rätt på svensk arbetsmarknad. Under 2019 utreds bland annat ett förslag om ett integrationsår med intensiv yrkessvenska, kortare utbildningar och praktik samt ett ettårigt mentorskapsprogram för snabbare integration.  

På topplistan över vad internationell talang i vår rapport värdesätter mest i valet av arbetsplats kommer arbetsgivarens förmåga att värdera och ta vara på deras unika kompetenser, som språkkunskaper och internationell erfarenhet. I slaget om talangerna är insatser för ökad inkludering på arbetsplatsen oerhört viktigt - och blir än mer så framöver.

Av de svarande uppger 4 av 10 att de funderat på att lämna Sverige för att söka jobb någon annanstans i världen. Det bör svenska företag ta på allvar. Integration blir därmed inte enbart en samhällsfråga, utan en fråga om företagens långsiktiga konkurrenskraft. Det är hög tid att vi diskuterar hur förutsättningarna för jobb, företagande och välstånd i Sverige kan bli bättre med hjälp av den brygga till världen som internationell talang utgör. Om det nu stämmer att vi ser världen som vi är, är det dags att svenska arbetsplatser börjar spegla hela samhället och rekrytera kompetens oavsett varifrån den kommer. Att lyssna på vad talangerna själva tycker är en förutsättning för att lyckas.

Mentor berättar: Henrik Samuelson, VD Paulig Foods
Från adept i Mitt Livs Chans till anställd på SEB

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://mittliv.com/

  • Kontakt

   Lenka Prokopec Karlberg
   VD

   +46 (0) 705 555 524
   lenka.prokopec.karlberg@mittliv.com

   Organisationsnummer:
   556784-5499

  • adress

   Mitt Liv AB (svb)

   Kungsgatan 48 
   111 35 Stockholm      KARTA

   Norra Hamngatan 18
   411 06 Göteborg    KARTA

   Korsgatan 2 E, (besöksadress)
   602 33 Norrköping      KARTA

   c/o DIB Hotels
   Lilla Torg 1
   211 35 Malmö      KARTA

  • Följ oss

   Mynewsdesk ikon

   Anmälan Nyhetsbrev

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.