fbpx

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://mittliv.com/

Teckensnitts storlek: +

En värdekonflikt som fick hela Sverige att explodera

En värdekonflikt som fick hela Sverige att explodera

Vem ska anpassa sig till vem? ”Ta seden dit du kommer”. Ifrågasätt normer. Värdegrund. Vision. Sverige. Demokrati. Yttrandefrihet. Religionsfrihet. Mänskliga rättigheter. Så hände det till slut. En värdekonflikt som fick hela Sverige att explodera i medierna. Ja, jag pratar om handskakningen… eller den uteblivna.

 

Ska vi ta ställning i frågor?

Det är många frågor vi kommer i kontakt med varje dag, på olika sätt och i olika sammanhang på Mitt Liv. Vi stöter och blöter med tanke på alla de kulturer, religioner, normer vi möter. Ska vi ta ställning i frågorna? Ska vi inte? När i så fall och i vad?

Det är mycket som vi uppmuntrar att man får ha egna åsikter om. Vi har yttrandefrihet, religionsfrihet, demokrati, mänskliga rättigheter att ta hänsyn till. Men vi har också jämlikhet och jämställdhet. Ibland uppkommer situationer där värden som kan ha uppfattats som självklara, i konflikt med andra värden. 

 

Vad är en värdekonflikt och när och på vilket sätt uppstår den?

En värdekonflikt innebär att det är svårt eller omöjligt att se hur den enas beteende konkret påverkar den andra. Personerna som är inblandade i värdekonflikten ser världen med olika ögon. Målet är förstås att försöka att lösa sådana konflikter utan maktutövning.

Vi på Mitt Liv ser emellanåt värdekonflikter som något man behöver svara på, ta ställning för eller emot, men framför allt försöka förstå historien och individen bakom de olika perspektiven.  Det är individens historia och val som är intressant. Farligt blir det när vi drar alla över en kam. 

 

”Så har vi alltid gjort”

Det finns många gånger en anledning till att man ”gör som man alltid gjort”. Vi fostras till att göra på ett visst sätt och vi behöver förstå varandra djupare för att se att vi lägger olika innebörd i ord som exempel respekt, tolerans, öppenhet eller vilket ord det nu kan vara. Det betyder olika saker för olika människor och det är viktigt att prata om ordens innebörd för att veta att man pratar om samma saker.

Ett exempel som kan uppstå gällande värdekonflikter, är när jämlikhet och jämställdhet måste kompromissas bort på grund av kulturell eller religiös mångfald och rätten till exempelvis religionsfrihet. Vad kommer först? Vilken rättighet ska prioriteras före den andra?

 

Jämlikhet och jämställdhet står överst

För oss på Mitt Liv är det självklart. Jämlikhet och jämställdhet står överst i alla de lägen, där kvinnor eller män delas upp på grund av kön, blir bemötta olika på grund av kön eller får olika förutsättningar i livet på grund av kön. Likaså gäller HBTQ personers plats i samhället och rätten att få definiera sig själv och vilket kön man tillhör. Vi alla har rätten att definiera oss själva. Det är en grundläggande rättighets- och frihetsfråga. 

Det går att hantera värdekonflikter genom att lära sig leva med dem, ändra sina egna värden, använda sig av ”båda vinner-metoden” för att förändra den andras eventuellt oacceptabla beteende, påverka den andras värden genom att själv föregå som exempel eller ge råd samt genom att förändra förhållandet. På Mitt Liv ska vi alltid föregå med gott exempel! 

Handskakningen är också ett exempel på värdekonflikt som vi tänker hjälpa er att reda ut. Vad handlar det egentligen om och hur kan lösningen se ut? 

1. Själva handskakningen (att ta i hand när vi hälsar i Sverige) är en stark norm ”så här gör man, så här har vi alltid gjort”. Normer är de oskrivna regler som finns i samhället och på våra arbetsplatser. Normer finns överallt och fungerar som ett ”kitt” och är viktiga för att hålla ihop samhällen. Men normer förändras över tid och ser förstås olika ut i olika sammanhang. Normer kan också exkludera. Gör man inte som normen så får man inte vara med. Vi på Mitt Liv tror att det är farligt, att möta exkludering med exkludering.

2. Vad är då kärnan till upprördheten som vi ser det? Jo, bortom normer, HUR vi hälsar, så handlar det om i grunden att handskakningen eller den uteblivna, i grunden skiljer på kvinnor och män. Här har vi roten till det egentliga problemet. Att behandla kvinnor och män olika strider mot vår värdegrund — jämlikhet och jämställdhet. 

3. Därför bemöter vi på Mitt Liv alla lika, oavsett kön. Hur vi hälsar, ex. med handen på hjärtat, en kram, en high five, en kindpuss lägger vi ingen värdering i, men vi gör ingen skillnad på kvinnor och män. Vi är överens om att alla ska bemötas lika även om man väljer att inte skaka hand. Det inkluderar och säkerställer samtidigt att vi står upp för jämställdhet och jämlikhet. 

4. Vi på Mitt Liv tror att integration handlar om att mötas halvvägs. Det är så vi måste bygga Sverige och våra arbetsplatser och därmed lära oss skilja på sak och sak. Vi måste inkludera och på det sättet forma och formas, givetvis till större självbestämmande och frihet att själva få bestämma över våra val i livet.  

Sveriges gemensamma värdegrund och vision

Det är många frågor som Sverige ställs inför och behöver lösa. Vad är vår gemensamma värdegrund? Vilka värderingar är gemensamma? Vad är vår vision? Hur ser vi till att alla människor har en plats på arbetsmarknaden och kan bidra till det samhället vi vill att våra barn ska växa upp i?  Det är frågor som vi måste ta oss tid att öppet diskutera och besvara och enas kring för Sveriges bästa.

Två viktiga pusselbitar för en lyckad integration

Den amerikanska professorn, MR Putnam, har tittat närmare på när svenskar emigrerade till USA och hur den integrationsprocessen såg ut. Han identifierade två viktiga pusselbitar för en lyckad integration. Den första var att gemensamt omdefiniera de gemensamma värderingarna och ha en tydlig gemensam värdegrund att stå på, speciellt för ett samhälle som förändras och som vill kunna värdesätta mångfald.

Det andra var att ha en tydlig vision. För om vi vet vad vi ska sträva mot och från vilken värdegrund vi ska utgå från, kommer vi också få värderingar som genomsyrar våra lagar, våra offentliga miljöer, arbetsmarknaden och därmed våra handlingar.

MR Putnam säger också, att det kan ta en generation innan vi kan se de positiva effekterna av det mångkulturella samhället. Detta förutsätter att vi gör något aktivt. Om vi inte gör det kommer, det ta längre tid.

Var aktiv för ett bättre samhälle för våra barn

Jag tänker att vi ska göra något aktivt. Vi ska lämna över ett samhälle till våra barn där yttrandefrihet, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald är fundamenten. Vi ska också lämna över ett samhälle där vi tagit hand om de värdekonflikter som vi nu möter och kommer att möta, hitta gemensamma lösningar på dem grundat i jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Detta för att våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta bygga vårt mångkulturella, kreativa och fantastiska Sverige. 

Vi ska möta exkludering med inkludering och hitta gemensamma lösningar grundade på gemensamma värderingar. Men det ställer krav på oss alla att mötas. Är vi beredda att möta kraven? Vi på Mitt Liv är det! Häng med om du är det också, nu vill vi bidra till att gemensamt bygga Sverige! 

 

//Sofia

 

Ny medarbetare: Diana Oxelgren
Magaly Frithiofsson: Ge aldrig upp!
  • Kontakt

   Lenka Prokopec Karlberg
   VD

   +46 (0) 705 555 524
   lenka.prokopec.karlberg@mittliv.com

   Organisationsnummer:
   556784-5499

  • adress

   Mitt Liv AB (svb)

   Kungsgatan 48 
   111 35 Stockholm      KARTA

   Norra Hamngatan 18
   411 06 Göteborg    KARTA

   Korsgatan 2 E, (besöksadress)
   602 33 Norrköping      KARTA

   c/o DIB Hotels
   Lilla Torg 1
   211 35 Malmö      KARTA

  • Följ oss

   Mynewsdesk ikon

   Anmälan Nyhetsbrev

Google translate

svarbebgzh-CNhrcsnlenetfifrkadeelhugaitlvltplrosrskslesswtrukvi

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.