Sofias-blogg

Vi har sedan länge förstått att digitaliseringen successivt skulle förändra världen omkring oss. Vi har på olika sätt förberett oss för detta, anpassat oss och anammat de nya digitala förutsättningar som gradvis lanserats i världen. Men att en förändring skulle komma på det hastiga vis som den gjort i och med Covid-19, det var det nog inte många som förväntade sig. Just nu befinner vi oss i en för många helt ny situation på våra arbetsplatser, något som också ställer nya krav på oss som ledare, kollegor och medmänniskor.

En stor del av vår kommunikation på (och utanför) arbetsplatsen har förflyttats online, och det är onekligen ett nytt landskap att navigera som bland annat innebär nya utmaningar i kommunikationen och ledarskapet. Jag och mina kollegor på Mitt Liv har tittat närmare på aktuell forskning och sammanfattat några av de grundläggande förutsättningar som behövs för att lyckas med ett inkluderande ledarskap i den digitala världen. Varför? För att ett inkluderande ledarskap, där tydliga mål sätts inom organisationen, leder till mer välmående och kreativa individer och därmed effektivare team.

Checklista för ledarskap i en onlinemiljö:
Checklista för inkluderande möten:

Mitt Liv erbjuder både utbildningsprogram och föreläsningar inom inkluderande ledarskap. Vill du veta mer? Läs mer om våra konsulttjänster här, eller kontakta mig gärna för ett möte. 

Sofia Appelgren, Grundare Mitt Liv
sofia.appelgren@mittliv.com


Ladda ned checklistan i pdf >


Källor:
Högskolan i Gävle, https://www.forskning.se/2020/04/24/chefens-stod-avgorande-vid-distansarbete/
Harvard Business Review, https://hbr.org/2019/09/to-build-an-inclusive-culture-start-with-inclusive-meetings