Mynewsdesk ikon
 

Mentoransökningsformulär/ Mentor application form

Välkommen med din ansökan inför nästa programstart.
Vill du få utbildning och erfarenhet av mentorskap, göra konkret skillnad på individnivå och utöka dina nätverk? Ansök om mentorskap här.

Försök vara så noggrann som möjligt när du fyller i ansökan, det underlättar för oss om vi får specifik information om din bakgrund.

Vi har både ett fysiskt program och ett digitalt program. De fysiska programmen finns i nedan nämnda städer, löper över 6 månader och genomförs kvällstid. Programstart i september resp. januari.

Mitt Livs Chans Online, det digitala mentorprogrammet, genomförs på engelska, löper över 2 månader och sker alltid mellan kl. 12.00-12.45 med hjälp av din dator /telefon (dvs ingen fysisk närvaro krävs). Sök det digitala mentorskapet om du har svårt att delta på kvällstid, hellre träffas online eller om du inte bor i en stad där Mitt Liv finns representerade. Välj det som passar dig bäst! Lycka till!
Welcome with your application for the next program start.
Do you want training and experience in mentoring, make a real difference on the individual level and expand your networks? Apply for Mitt Livs Chans mentorship programme here.

Try to be as detailed as possible when completing the application. This will make it easier for us to get specific information about your background.

We have both the regular mentorship programme and the digital programme. The regular programmes are in the cities mentioned below, run in 6 months and are conducted in the evening. The programnes start in September and January.

Mitt Livs Chans Online, the digital mentorship programme, is conducted in English, runs over 2 months and always takes place between kl. 12.00-12.45 using your computer / phone (ie no physical presence required). Apply to the digital mentorship if you don't have the possibility to attend the networking meetings in the evening, rather meet online or if you do not live in a city where Mitt Liv is represented. Choose the one that suits you best! Good luck!
I vilken stad eller program vill du bli mentor/ In which city or programme do you want to be a mentor?(*)
Ogiltig inmatning

Förnamn/First name(*)
Please type your full name.

Efternamn/Last name(*)
Ogiltig inmatning

Kön/Gender

E-post/E-mail address(*)
Invalid email address.

Telefonnummer/Phone number(*)
Ogiltig inmatning

Soker som/ Are you applying as:(*)

Ogiltig inmatning

Vilken stad eller ort jobbar jag i / Which city or place do I work in:
Ogiltig inmatning

Vilken stad eller ort bor jag i / Which city or place do I live in:
Ogiltig inmatning

Nuvarande arbetsplats/ Current employer:(*)
Ogiltig inmatning

Nuvarande yrkesroll or befattning / Current role or position:(*)
Ogiltig inmatning

Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter / Describe your current job assignments:(*)
Ogiltig inmatning

Tidigare arbetslivs-erfarenhet / Previous professional experience:(*)
Ogiltig inmatning

Utbildningsbakgrund, om flera - uppge gärna samtliga längre utbildningar / Educational background:(*)
Ogiltig inmatning

Lite kort om mig själv (intressen, personlighet mm) / Short description about yourself (interest, personality, etc.)
Ogiltig inmatning

Jag vill vara mentor i Mitt Liv för att (motivera gärna ditt svar) / I want to be a mentor in Mitt Liv because...(Please explain your answer):
Ogiltig inmatning

Jag kan handleda fler än en adept (max. två) / I can tutor more than one mentee (max. two):

Om möjligt skulle jag uppskatta att min adept har följande kompetens eller språk/ If possible, I would appreciate it if my mentee has the following competencies or language skills:
Ogiltig inmatning

Jag talar fler språk än svenska (ange vilka) / I speak these following languages:
Ogiltig inmatning

Jag har tidigare mentorerfarenhet eller motsvarande/ I have previous experience as mentor or similar:
Ogiltig inmatning

Jag har sökt till Mitt Livs mentorskap tidigare / I have applied to Mitt Livs mentorship programme previously:

Övrig information som jag anser är viktigt för Mitt Liv i matchningen/ Other relevant information for the matching process:
Ogiltig inmatning

Samtycke till Personuppgifter/ Consent to Personal Data
Genom att skicka in dessa uppgifter bekräftar du att du tagit del av Mitt Livs integritetspolicy för behandling av personuppgifter.
By submitting your application, you agree to Mitt Liv's privacy policy for the processing of your personal data
Om du kryssar 'ja' i nedanstående ruta, samtycker du till att dina personuppgifter används av Mitt Liv i syfte att: efter programmets slut, spara dina kontaktuppgifter för att Mitt Liv ska kunna skicka nyhetsbrev, inbjudningar till Mitt Livs evenemang samt frivilliga enkäter/ marknadsundersökningar.
If you tick 'yes' in the box below, you agree that your personal information is used by Mitt Liv in order to, after the end of the program, save your contact information so that Mitt Liv can send newsletters, invitations to Mitt Liv's events, and voluntary surveys/ market research .
Ogiltig inmatning

Antispam
Ogiltig inmatning

Google translate

Swedish Arabic Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Turkish Ukrainian Vietnamese

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.