fbpx
Mynewsdesk ikon
 

Mentoransökningsformulär/ Mentor application form

Välkommen med din ansökan inför nästa programstart.
Vill du få utbildning och erfarenhet av mentorskap, göra konkret skillnad på individnivå och utöka dina nätverk? Ansök om mentorskap här.

Försök vara så noggrann som möjligt när du fyller i ansökan, det underlättar för oss om vi får specifik information om din bakgrund.

Vi har både ett fysiskt program och ett digitalt program. De fysiska programmen finns i nedan nämnda städer, löper över 4 månader och genomförs kvällstid. Programstart i september resp. januari.

Mitt Livs Chans Online, det digitala mentorprogrammet, genomförs på engelska, löper över 4 månader och sker alltid mellan kl. 12.00-12.45 med hjälp av din dator/telefon (dvs ingen fysisk närvaro krävs). Sök det digitala mentorskapet om du har svårt att delta på kvällstid, hellre träffas online eller om du inte bor i en stad där Mitt Liv finns representerade. Välj det som passar dig bäst! Lycka till!
Welcome with your application for the next program start.
Do you want training and experience in mentoring, make a real difference on the individual level and expand your networks? Apply for Mitt Livs Chans mentorship programme here.

Try to be as detailed as possible when completing the application. This will make it easier for us to get specific information about your background.

We have both the regular mentorship programme and the digital programme. The regular programmes are in the cities mentioned below, run in 4 months and are conducted in the evening. The programnes start in September and January.

Mitt Livs Chans Online, the digital mentorship programme, is conducted in English, runs over 4 months and always takes place between kl. 12.00-12.45 using your computer / phone (ie no physical presence required). Apply to the digital mentorship if you don't have the possibility to attend the networking meetings in the evening, rather meet online or if you do not live in a city where Mitt Liv is represented. Choose the one that suits you best! Good luck!
Ogiltig inmatning

Please type your full name.

Ogiltig inmatning

Invalid email address.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Samtycke till Personuppgifter/ Consent to Personal Data
Genom att skicka in dessa uppgifter bekräftar du att du tagit del av Mitt Livs integritetspolicy för behandling av personuppgifter.
By submitting your application, you agree to Mitt Liv's privacy policy for the processing of your personal data
Om du kryssar 'ja' i nedanstående ruta, samtycker du till att dina personuppgifter används av Mitt Liv i syfte att: efter programmets slut, spara dina kontaktuppgifter för att Mitt Liv ska kunna skicka nyhetsbrev, inbjudningar till Mitt Livs evenemang samt frivilliga enkäter/ marknadsundersökningar.
If you tick 'yes' in the box below, you agree that your personal information is used by Mitt Liv in order to, after the end of the program, save your contact information so that Mitt Liv can send newsletters, invitations to Mitt Liv's events, and voluntary surveys/ market research .
Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

  • Kontakt

   Lenka Prokopec Karlberg
   VD

   +46 (0) 705 555 524
   lenka.prokopec.karlberg@mittliv.com

   Organisationsnummer:
   556784-5499

  • adress

   Mitt Liv AB (svb)

   Kungsgatan 48 
   111 35 Stockholm      KARTA

   Norra Hamngatan 18
   411 06 Göteborg    KARTA

   Korsgatan 2 E, (besöksadress)
   602 33 Norrköping      KARTA

   Anckargripsgatan 3
   211 19 Malmö      KARTA

  • Följ oss

   Mynewsdesk ikon

   Anmälan Nyhetsbrev

Google translate

Swedish Arabic Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Turkish Ukrainian Vietnamese

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.