Mynewsdesk ikon
 

BLI MENTOR I MITT LIVS CHANS 

rsz annonser 1200x628px4

 
Vill du...

 • få ökad insikt och kunskap om mångfald och inkludering?

 • bidra med och utöka ditt professionella nätverk?

 • göra skillnad för personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning?

Bli mentor i Mitt Livs Chans och gör skillnad på riktigt

Mitt Liv söker mentorer från alla branscher och kompetensområden då adepterna har olika utbildningsbakgrund och erfarenheter. 

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Vi ser gärna att våra mentorer; 

 • Är engagerade, nyfikna, goda lyssnare och har förmåga att stötta en person utifrån personens unika förutsättningar och mål
 • Har eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
 • Har ledarerfarenhet, det är dock inget krav. Engagemang och intresse av att lära sig nytt kan väga upp om man saknar ledarerfarenhet

OBS! Vi välkomnar alla mentorer att söka oavsett modersmål. Programmet hålls på svenska och många adepter vill utveckla det svenska yrkesspråket och därför rekommenderar vi att mentorn har minst grundläggande svenska i tal och skrift.

Mentorns uppgift är att; 

 • Vara bollplank utifrån adeptens behov, förutsättningar och mål
 • Vägleda adepten i frågor som framför allt rör den svenska arbetsmarknaden, jobbsökningsprocessen eller en specifik bransch
 • Vid behov och intresse har mentorn även möjlighet att stötta övriga adepter i samband med de gemensamma träffarna

Mentorprogrammets struktur

Mentorprogrammet pågår under sex månader*. Vi har flera programstarter per år i våra regioner. Programmet inleds med en förberedande mentorutbildning uppdelad vid två tillfällen och har ett antal gemensamma träffar då alla mentorer och adepter träffas. Samtliga träffar sker oftast mellan kl. 17.30 – 20.00. Mentorn träffar också sin adept cirka en gång i månaden utöver de gemensamma träffarna.  

*Med undantag från det digitala mentorprogrammet som genomförs under 2 månader. Se mer information om skillnaderna mellan programmen här.

Förberedande utbildning

Mentorer erbjuds en förberedande utbildning inför mentoruppdraget. Målet med utbildningen är att; 

 • Öka kunskap och intresse för mångfald och inkludering
 • Utveckla förmågan att coacha och handleda
 • Få ett utökat professionellt kontaktnät via de andra mentorerna
 • Lära sig mer om interkulturell kommunikation, fördomar och normer

FRÅGOR OCH SVAR OM MITT LIVS MENTORPROGRAM

VEM KAN BLI MENTOR?

Vanligtvis rekryterar vi mentorerna genom våra samarbetspartners. Men det finns möjlighet även för externa personer att bli mentorer. Vi vill att man har en fast förankring i det svenska arbetslivet och är engagerad och motiverad för uppdraget. För att möjliggöra finansiering för programmet och kostnadsfritt deltagande för adepten tillkommer en kostnad för externa mentorer (som inte arbetar för något av Mitt Livs samarbetspartners). Kontakta oss för priser.

VAD GÅR MENTORSKAPET HOS MITT LIV UT PÅ ?

Mentorskapet hos Mitt Liv innebär att på individ nivå stötta en person med utländsk bakgrund som saknar ett arbete motsvarande kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Mitt Liv tillhandahåller utbildning inom coachning och handledarskap och man får dessutom möjlighet att praktiskt tillämpa dessa kunskaper. Vi matchar adept och mentor utifrån utbildningsbakgrund, erfarenhet eller kompetens i den mån det går. Adepten har sökt till Mitt Liv för att få en personlig och professionell kontakt och en bättre insikt om den svenska arbetsmarknaden och hur de ska närma sig den.

VILKA FÖRVÄNTNINGAR OCH KRAV HAR NI PÅ MENTORERNA? 
MÅSTE MAN VARA CHEF?

Att man som mentor är väl förankrad i det svenska arbetslivet och finner det givande att vägleda och bidra till en annan persons personliga utveckling. Att mentorn känner en nyfikenhet och ett engagemang inför uppdraget, samt givetvis att man har möjlighet att avsätta viss tid på mentorskapet och att bygga relation med sin adept. Många av Mitt Livs mentorer har ledarerfarenhet med det är inget krav. Ett engagemang och ett intresse av att lära sig nytt kan väga upp om man saknar ledarerfarenhet.

VAD INNEBÄR DET RENT TIDSMÄSSIGT FÖR MIG OM JAG ÄR MENTOR?

Vi önskar givetvis att mentorerna kan närvara på samtliga kurstillfällen (åtta tillfällen på vardagkvällar mellan september – februari alt. januari-juni), eftersom vi vet från tidigare år att det är givande för mentorerna att utbyta erfarenheter med varandra och övriga adepter. Vi har samtidigt respekt för att mentoruppdraget tidsmässigt ska gå att kombinera med mentorns övriga åtaganden och rekommenderar närvaro vid så många tillfällen som möjligt och att mentorn även träffar sin adept individuellt.

VILKEN STÖTTNING FÅR JAG FRÅN MITT LIV?

Som mentor i Mitt Liv erbjuds man förberedande utbildning inom mångfald och inkludering samt i coachningsteknik tillsammans med andra mentorer från olika branscher. Målet med kursen är att förbereda mentorn inför uppdraget, att kunna använda coachning som ett utvecklingsverktyg i samtal. Vi på Mitt Liv erbjuder dessutom kontinuerligt stöttning under programmets gång så att mentorn och adepten kan bygga sin relation. 

Google translate

Swedish Arabic Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Turkish Ukrainian Vietnamese

Den här hemsidan använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.